woensdag 28 mei 2014

Bezuinigingsgevolgen

Staan ze dan al vast, die bezuinigingen?

Nee, die staan pas vast als de gemeenteraad een besluit heeft genomen. 
Maar, tot nu toe zit er weinig schot in de zaak. 

Dus wordt het tijd om iedereen bij te praten over de gevolgen van de dreigende bezuinigingsoperatie van 40%. 

In het kort.

Het inkrimpen van het aantal medewerkers van tien naar vijf. 

Het verlies van kwantiteit en (vooral) kwaliteit zal merkbaar zijn op de volgende punten:
De uitleen (de zichtbare 'buitenkant' van de bibliotheek) zal geheel door vrijwilligers uitgevoerd moeten worden. De openbare bibliotheek is een plek waar klanten verwachten gedegen informatie te krijgen over uiteenlopende vragen. Dit kunnen boek-gerelateerde vragen zijn (kunt u mij adviseren welk boek ik het beste kan lezen voor mijn vwo literatuurlijst?), maar ook algemene vragen over bijvoorbeeld het aanvragen van een Digi-D of het willen weten waar men terecht kan voor het oefenen van taal. Kennis van boeken/literatuur en een brede algemene kennis is een vereiste bij het op weg helpen van klanten met hun zoekvraag. Het huidig personeel is geschoold en volgt jaarlijks trainingen/cursussen om klanten goed te kunnen bedienen. 
Bij afwezigheid van professionals kunnen klanten niet altijd adequaat geholpen worden

Bij de klantenservicebalie vindt verder de hele verwerking plaats van het (landelijk) netwerk van uitlenen en reserveren. Wordt er uitsluitend met vrijwilligers gewerkt, dan zal er een vergroot risico zijn op onnauwkeurigheden in dit uitgebreide en  ingewikkelde systeem omdat de beoordelingsvaardigheid, de zoekvaardigheid en de computervaardigheid bij hen ontbreekt.
Onnauwkeurigheden leiden tot verstoringen van het systeem en ergernissen bij klanten.

De bibliotheek ondersteunt álle educatieve instellingen  van Langedijk, van VVE tot aan middelbaar onderwijs, met taal- en leesbevorderende activiteiten en trainingen aan professionals die er werkzaam zijn.
Groepsbezoeken voor met name de peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en het basisonderwijs zullen nog slechts door 1 medewerker kunnen worden uitgevoerd. In de huidige situatie zijn er drie medewerkers die zich inzetten voor het bedenken, opzetten en uitvoeren ervan.
Het aantal taal- en leesbevorderende activiteiten en groepsbezoeken voor kinderen van 0 tot 12 jaar zal dalen van 250 naar ongeveer 70.

Het opzeggen van de huur van de gehele jeugdafdeling op de eerste verdieping.

Verplaatsing van de gehele bovenetage (jeugdafdeling) naar de begane grond heeft tot gevolg dat er geen ruimte meer is om groepen te ontvangen voor leesbevorderende activiteiten en (preventieve) lezingen.
De begane grond zal erg vol worden, zodat er geen ruimte meer is voor bijvoorbeeld ontmoeting, het rustig lezen van kranten en tijdschriften en het studeren.

De sluiting van het steunpunt in Sint Pancras.

De collectie van de bibliotheek daalt van bijna 50.000 materialen naar 35.000.

Bovenstaande maatregelen maken duidelijk dat de bibliotheek bij het uitvoeren van het bezuinigingsvoorstel van 40%  ernstig op kwaliteit en inhoud moeten gaan inleveren. Een stuk preventief beleid komt op losse schroeven te staan en de centrale rol die de bibliotheek heeft in het educatieve netwerk  én als uniek toegankelijk en laagdrempelig gebouw in de gemeente lijkt hiermee te komen vervallen.

Kan het ook anders?

Ja. 

Door veel meer instellingen in de gemeente in het gebouw De Binding te huisvesten zouden, door het delen van ruimtes, medewerkers en materieel de kosten flink kunnen dalen. En er zou ook nog eens een aantrekkelijker gebouw kunnen ontstaan. 

Die besparing, gekoppeld aan een bezuiniging waar we al rekening mee hielden zou al een flink deel van de bezuiniging voor 2015 kunnen invullen.

Maar dan moet er wel heel gauw door de gemeente, die in veel gevallen huisbaas en opdrachtgever van de instellingen is actie worden ondernomen. Wanneer het “bezuinigingsprobleem” maar steeds per instelling bekeken blijft worden is dat, volgens ons, geen oplossing en blijft er in de gemeente straks weinig over.

Na de vorige tekst over de dreigende bezuinigingen reageerden er veel mensen met “Kunnen wij nog wat doen?”. Dat kan.

We zouden iets met handtekeningen kunnen doen, of met voorbedrukte kaartjes. Maar of zoiets nog veel indruk maakt?

Via deze link komt u bij een pagina op de website van de gemeente. Op de pagina staan alle (burger)raadsleden met hun emailadres. Zoek de partij waar u op gestemd hebt en stuur hen een mail, met wat u vindt van de bibliotheek, waarom die voor u van belang is. 
Hou het vriendelijk en stuur maar één mail. 
Boos worden heeft geen zin en spammen is ook nergens voor nodig

Geen opmerkingen:

Een reactie posten